CSENDERUESFR
Mardi, 7. Juillet 2015  
À Prague - 15:10  

Location de voitures Czechocar - l´original parmi toutes les agences de location de voitures!

Voyagez avec nous!

Le système de réservation est bien organisé avec lecalcul des prix en ligne et avec la possibilité de commander tous les services complémentaires.

Nous sommes heureux de vous fournir de la manière la plus complète les renseignements sur notre offre de locations. Appelez GRATUITEMENT le 800 321 321!

Obtenez la liste des prix actuels de la location de nos voitures.

Actions en cours!

  • Drive Alliance Partner
  • Cartes de credit Citi

Cours du change

Renseignements relatifs au transport

na silnici 495 u obce Pitín okres Uherské Hradiště: Dopravní situace

dopravní problém nehoda probíhá vyšetřování nehody; Od 7.7.2015 14:55 do 16:55; na silnici 495 u obce Pitín okres Uherské Hradiště; dopravní problém; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2 x dodávka, bez zranění

D1, mezi km 118 a 109, ve směru Praha: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel dopravní zácpa ,

v ulici Klostermannova v obci Liberec , délka 149m: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce ; Od 7.7.2015 14:35 do 8.7.2015 14:45; v ulici Klostermannova v obci Liberec , délka 149m; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce

D1 - 113.5km na trase Říkovice - Praha; D-1 km 114 směr Praha: Nehody

nehoda nákladního vozidla jízdní pruh uzavřen ; Od 7.7.2015 14:35 do 18:40; D1 - 113.5km na trase Říkovice - Praha; D-1 km 114 směr Praha; nehoda nákladního vozidla; jízdní pruh uzavřen; DN 2x NA, omezena krajnice a pravý jízdní pruh

silnice II/392, Jasenice, okr. Třebíč: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , výstavba kanalizace; Objížďka - obousměrná: silnice II/392, Pucov - silnice III/3926, Čikov, okr. Třebíč, přes: silnice II/602 (ulice Jihlavská) (Velká Bíteš), silnice III/3924, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou

silnice II/479 (ulice 28. října), Nová Ves, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , rekonstrukce a modernizace silnice, Vydal: Magistrát města Ostravy

ulice Mariánskohorská, ve směru centrum, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , rekonstrukce a modernizace silnice, křižovatka ul. Opavská x ul. Sjízdná omezený provoz sveden od jednoho jízdního pruhu; Objížďka - bez rozlišení: silnice I/11 (ulice 17. listopadu), Poruba - silnice II/647 (ulice Mariánskohorská), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, přes: (ulice Rudná), D1; Objížďka - bez rozlišení: Omezení na ul. Opavská křižovatky s ul. 17.listopadu, s ul. Sokolovská, s ul. Sjízdná ve směru na Opavu bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Rampa ul.Grmelova v úseku podjezd ČD po rondel u Kauflandu provoz veden po polovinách, Vydal: Magistrát města Ostravy

místní komunikace, Střítež, okr. Třebíč: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , výstavba kanalizace

silnice III/30321 - místní komunikace, Police nad Metují, část obce Hlavňov, okr. Náchod: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , úplná uzavírka z důvodu opravy opěrné zdi; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/303, Bukovice - místní komunikace, Police nad Metují, část obce Hlavňov, okr. Náchod, přes: ulice Na Babí, Police nad Metují, silnice III/30319 (Suchý Důl), II/303 Bukovice, Police nad Metují, III/303 19 Suchý Důl po místní komunikaci do Hlavňova a zpět, Vydal: Městský úřad Náchod

silnice III/12537, v katastru obce Drahobudice - v katastru obce Zásmuky, část obce Sobočice, okr. Kolín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , úplná uzavírka silnice III/12537 mezi obcemi Sobočice a Drahobudice - oprava povrchu vozovky; Objížďka - bez rozlišení, DZ: silnice III/12530, Drahobudice - silnice III/12532, Zásmuky, část obce Sobočice, okr. Kolín, přes: silnice III/12532 (Horní Jelčany), za obcí Sobočice na křižovatce silnic III/12537 a III/12532 vpravo a po silnici III/12532 přes Horní Jelčany až na křižovatku se silnicí III/12530, tady vlevo a po silnici III/12530 zpět do Drahobudic - obousměrně , Vydal: Městský úřad Kolín

ulice Omlenická, Kaplice, okr. Český Krumlov, přes: místní komunikace: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Jedná se o celkovou uzavírku pozemních komunikací (místní a účelové komunikace) v okolí bytových domů č. p. 298, 315 a 316 v Omlenické ulici v Kaplici kvůli rekonstrukci jejich parteru, včetně tamějších inženýrských sítí a vedení. V průběhu uzavírky bude k nemovitostem (domy, garáže) garantován pouze pěší přístup, příjezd, průjezd a odjezd vozidel bude možný pouze s předchozím souhlasem stavbyvedoucího p. Blažka (kontakt: 725 043 623) a na vlastní nebezpečí - řidič se v tom případě bude pohybovat v prostoru staveniště a je povinen dbát pokynů k tomu oprávněných pracovníků stavby. Pohyb vozidel integrovaného záchranného systému bude možný pouze tehdy, pokud to aktuální situace na místě a stav a průběh prací umožní (např. během provádění výkopů pro inženýrské sítě bude lokalita neprůjezdná). Objízdná trasa k objížďce nebyla nařízena. , Vydal: Městský úřad Kaplice

silnice III/27516, v katastru obce Mcely, okr. Nymburk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , Úplná uzavírka části silnice č.III/27516 od křižovatky se silnicí č.II/275 (obec Mcely) po křižovatku se silnicí č.III/27517a (obec Studce); Objížďka - bez rozlišení, přechodná´úprava provozu: silnice III/27517a (ulice Velkostudecká), v katastru obce Loučeň - silnice II/275, v katastru obce Mcely, okr. Nymburk, přes: silnice III/27517 (Mcely), Objízdná trasa obousměrná vede z obce Mcely po silnici č.II/275, na obec Studce č.III/27517 a zpět na silnici č.III/27516 , Vydal: Městský úřad Nymburk

ulice Přádova, mezi křižovatkami ulic Nad Hercovkou a Pod Dlážděnkou, Praha 8, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na plynovém potrubí ,

silnice III/35210, Polná, okr. Jihlava - Poděšín, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , úplná uzavírka úseku silnice III/35210 mezi obcemi Skrýšov a Poděšín a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu opravy horní obrusné vrstvy vozovky silnice III. tř. Délka uzavírky: cca 2,500 km Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude vyznačena takto: Z obce Skrýšov po silnici III/35210 do obce Záborná – VPRAVO po sil. II/348 do města Polná – VPRAVO po sil. II/352 Hrbov, Špinov, Nížkov – VPRAVO na sil. III/35210 do Poděšína a zpět. (Délka objízdné trasy 16,9 km) Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena: Veškerá vozidla osobní linkové vnitrostátní dopravy (dále VLOD) budou propuštěny staveništěm! , Vydal: Magistrát města Jihlavy

ulice Třešňová, Zábřeh, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci, ulice Třešňová mezi křižovatkami se silnicí III/31527 ulice Postřelmovská a místní komunikací ulice Dlouhá (včetně této křiž.) v rámci provádění konečné úpravy stavby „Horní Pomoraví II – podprojekt 3 B Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace", Vydal: Městský úřad Zábřeh

Husova tř., Pražská tř., v obci České Budějovice, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka místní komunikace ulice Husova tř. (v úseku mezi ulicemi Pražská tř. – Resslova) a částečná uzavírka místní komunikace ulice Pražská tř. a ulice Na Sadech (uzavírka jízdních pruhů – zachování vždy jednoho jízdního pruhu směrem do/z centra) v Českých Budějovicích z důvodu realizace stavby: „Koridor linky č. 3, etapa I.“, Vydal: Magistrát města České Budějovice

ulice Borská, mezi křižovatkami ulic Chelčického a Klatovská třída, Plzeň 3, Plzeň: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka Borské ulice v rozsahu křižovatek Borská × Klatovská - Borská × Chelčického, Vydal: ÚMO Plzeň 03

silnice II/394 (ulice Hlavní), Neslovice, okr. Brno-venkov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka provozu na krajské silnici II/394 v úseku mezi severní křižovatkou silnic II/394 a II/395 v Neslovicích a křižovatkou silnic II/394 a III/39410 a uzavírku silnice II/395 v úseku přiléhajícím k jižní křižovatce silnic II/394 a II/395 v Neslovicích - mimo autobusů a dopravní obsluhy. Uzavírka je rozdělena na 3 etapy: Etapa I - úplná uzavírku jižní křižovatky silnic II/394 x II/395 v Neslovicích pro veškerý provoz v délce cca 70 m v termínu od 23.3.2015 do 10.5.2015 Etapa II - úplná uzavírka silnice II/394 v úseku od jižní křižovatky silnic II/394 x II/395 v Neslovicích po křižovatku silnic II/394 x III/39410 pro veškerý provoz v délce cca 600 m v termínu od 11.5.2015 do 6.7.2015 Etapa III - úplná uzavírka silnice II/394 mezi křižovatkami silnic II/394 x II/395 v Neslovicích pro veškerý provoz v délce cca 480 m, Vydal: Městský úřad Ivančice

silnice III/17726, Zámlyní - Metly, okr. Strakonice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka silnice č. III/17726 v úseku Zámlyní - Metly, z důvodu její modernizace (opravy povrchu); Objížďka - bez rozlišení, pro veškerou dopravu: silnice III/17725, část obce Zámlyní - silnice III/17726, část obce Metly, Předmíř, okr. Strakonice, přes: silnice II/177 (Mladý Smolivec), silnice III/17723, místní komunikace (Metly), Vydal: Městský úřad Blatná

silnice III/1393, Dobev, část obce Stará Dobev - Kestřany, okr. Písek: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , pokládka nového krytu vozovky; Objížďka - bez rozlišení: Dobev - II/139 - I/4 – křižovatka u Kbelnice - MK - Přešťovice - III/1406 - Štěkeň – Kestřany, Vydal: Městský úřad Písek

silnice III/12243, v katastru obce Vodňany, okr. Strakonice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka silnice č. III/12243 Vodňany-Újezd, Vydal: Městský úřad Vodňany

silnice III/12232, Číčenice, část obce Strpí, okr. Strakonice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , plná uzavírka silnice č. III/12232 v úseku obce Strpí, Vydal: Městský úřad Vodňany

ulice Španovského, v obci Pacov, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka MK v ul. Španovského v Pacově z důvodu opravy in. sítí včetně komunikace , Vydal: Městský úřad Pacov

na silnici 21 u obce Kočov okres Tachov: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce ; Od 7.7.2015 06:40 do 8.7.2015 06:45; na silnici 21 u obce Kočov okres Tachov; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce

silnice I/9, v katastru obce Nový Bor, okr. Česká Lípa - v katastru obce Dolní Podluží, okr. Děčín: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby jeden jízdní pruh uzavřen práce na silnici během dne, Práce budou probíhat střídavě s omezením provozu v levých a pravých JP

 

Articles

Tradition de longue durée parmi les Agences de location de voitures

La société Czechocar a été fondée au début des années 90 et elle peut être fière, comme peu de sociétés de sa catégorie le sont en République Tchèque, de sa tradition d´une vingtaine d´années. Le but principal de Czechocar est de fournir des services bureau de location de voitures, et cela avec une portée large, ne comprenant pas seulement la République tchèque. Les succursales de notre société se trouvent dans toutes les grandes villes, comme Prague, Brno, Ostrava, České Budějovice et 77 autres villes encore. En plus, notre bureau de location de voitures offre la possibilité de rendre la voiture louée hors de la République tchèque, au sein de l´Union européenne, comme vous pouvez le lire sur la page Location aller simple.

Agence de location de voitures Prague

Il est évident que toutes les grandes sociétés possèdent leur représentation à Prague, il est sûr que Czechocar n’est pas une exception. La succursale principale bureau de location de voitures de Prague se trouve au Centre des Congrès à Prague pas loin de la station de métro Vyšehrad Nous avons choisi ce lieu non seulement pour son accès facile, mais aussi pour pouvoir fournir nos services aux demandes individuelles de même qu´à la clientèle de congrès. L´autre succursale de Prague se trouve à Václav Havel l´aéroport juste en face du hall d´arrivée ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs. Pour plus d´informations veuillez vous rendre aux contacts.

Agence de location de voitures avec le programme des voyages

Le bureau de location de voitures Czechocar est une société qui ne cesse de chercher à combler les besoins de ses clients et qui perfectionne ses services. Et puisque plus de la moitié de nos clients sont des touristes étrangers ou tchèques, nous avons préparé une nouveauté sous la forme d’un Programme de voyages qui permet non seulement de découvrir les endroits les plus beaux de la République Tchèque, mais aussi d´obtenir de notre bureau de location de voitures une réduction jusqu´à un montant de 15 % du prix déjà réglé! Vous obtiendrez en plus à la succursale locale des renseignements très utiles sur la région où vous voulez voyager. Vous trouverez plus d´informations à la page Programmes des voyages.

Agence de location de voitures - Bureau central

Agence de location de voitures Czechocar a.s.
Centre des Congrès Prague, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219 692 (non-stop)

 

Agence de location des voitures Czechocar a.s.