Location de voitures Czechocar - l´original parmi toutes les agences de location de voitures!

Voyagez avec nous!

Le système de réservation est bien organisé avec lecalcul des prix en ligne et avec la possibilité de commander tous les services complémentaires.

Nous sommes heureux de vous fournir de la manière la plus complète les renseignements sur notre offre de locations. Appelez GRATUITEMENT le 800 321 321!

Obtenez la liste des prix actuels de la location de nos voitures.

Actions en cours!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Cours du change

Renseignements relatifs au transport

na silnici 24 u obce Třeboň okres Jindřichův Hradec: Nehody

hromadná nehoda probíhá vyšetřování nehody ; Od 19.8.2017 10:55 do 11:55; na silnici 24 u obce Třeboň okres Jindřichův Hradec; hromadná nehoda 3 vozidel; probíhá vyšetřování nehody; 3x OA bez zranění

na silnici 154 u obce Kaplice okres Český Krumlov: Dopravní události

probíhají záchranné a vyprošťovací práce havarované vozidlo nehoda, zdržení; Od 19.8.2017 10:50 do 12:50; na silnici 154 u obce Kaplice okres Český Krumlov; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; havarované vozidlo; nehoda, zdržení do 15 minut; havárie OA se zraněním.

D0, mezi km 23 a 21.3, ve směru D1: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel dopravní zácpa ,

D5 - 0.9km na trase Rozvadov - Praha; před sjezdem z D/5 na D/0 - aktuálně kolony cca na 1 km směrem do Prahy: Dopravní situace

dopravní problém tvorba kolon vozidel očekávejte silný provoz, dopravní problém; tvorba kolon vozidel; očekávejte silný provoz; v důsledku omezení na D/0

D5 - 0.9km na trase Rozvadov - Praha; před sjezdem z D/5 na D/0 - aktuálně kolony cca na 1 km směrem do Prahy: Dopravní situace

dopravní problém tvorba kolon vozidel očekávejte silný provoz, dopravní problém; tvorba kolon vozidel; očekávejte silný provoz; v důsledku omezení na D/0

D7 EXIT 9 (Bouchalka), směr Chomutov: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen práce na silnici , provádění stavby „Rekonstrukce mostu č. ev. 00719-1-Bouchalka“, přípravné práce na změnu z ETAPY 6 na ETAPU 7. Objízdná trasa ve směru Stehelčeves, Libochovičky a Zájezd je vedena z MÚK Buštěhrad ( EXIT 7 ), po silnicích přes obce Buštěhrad, Stehelčeves, Dřetovice.

D1, mezi km 341 a 321, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby práce na zpevněné krajnici , metení

na silnici 159 u obce Dráchov okres Tábor , délka 115m: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, padlý strom ; Od 19.8.2017 08:55 do 11:55; na silnici 159 u obce Dráchov okres Tábor , délka 115m; neprůjezdné, padlý strom

na silnici 13521 u obce Dírná okres Tábor: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, padlý strom ; Od 19.8.2017 08:50 do 11:50; na silnici 13521 u obce Dírná okres Tábor; neprůjezdné, padlý strom

ulice Krupská, Na polníku, v oci Praha 10, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , z důvodu provádění opravy horkovodu (dle odsouhlasených situací): 1) úplná uzavírka ulice Krupská od křižovatky s ulicí Dubečská k úrovni východní hrany objektu č. 1978/28 v termínu od 27.7.2017 (7:00) do 16.9.2017 (19:00), 2) úplná uzavírka bezejmenné účelové komunikace č. NN4813 na konci slepého úseku v úrovni stožáru VO č. 016517 v termínu od 2.8.2017 (7:00) do 16.9.2017 (19:00). Dopravní obslužnost neuzavřených úseků bude umožněna. V uzavřených úsecích nebude dopravní obsluha po dobu stavebních prací možná s výjimkou příjezdu vozidel IZS. Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické.; Objížďka - bez rozlišení, Objížďka 1: ulice Dubečská - ulice Kolovratská, Praha 10, Praha, Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické.; Objížďka - bez rozlišení, Objížďka 2: ulice Průběžná - ulice Ke Strašnické, Praha 10, Praha, Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické., Vydal: ÚMČ Praha 10

ulice Ke sv. Izidoru - Malebná - Medkova, v obci Praha 11, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , obnova kabelů kVN a kNN. ; Objížďka - bez rozlišení: 7. května, Bartůňkova, Ke sv. Izidoru, Lažanského, Malebná, Medkova, Na sádce, Saudkova, Skřivanova, Starochodovská, Švabinského, Švandrlíkovo náměstí, Türkova, U kolonie, V parku, Zakouřilova, silnice: místní komunikace, D1, staničení neznámé, ve směru Praha, D1, staničení neznámé, ve směru Bohumín – PL, Vydal: ÚMČ Praha 11

ulice Zenklova, nájezd na ul. V Holešovičkách směr centrum, Praha 8, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , realizace souvislé údržby komunikace, objížďka po trase: Zenklova, Bulovka, Povltavská

ulice K poště od ul. K Říčanům po křiž. s ul. Přátelství, v obci Praha Uhříněves, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , uzavřeno; v souvislosti s opravou ul. Přátelství.

na silnici 1572 u obce Omlenice okres Český Krumlov: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, spadlé dráty vysokého napětí padlý strom ; Od 19.8.2017 08:30 do 11:30; na silnici 1572 u obce Omlenice okres Český Krumlov; neprůjezdné, spadlé dráty vysokého napětí; 4 padlé stromy

D0, mezi km 16 a 23, ve směru Ruzyně - D7: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen , , prohlídky a měření, zdroj: ŘSD

D8, mezi km 92 a 87, ve směru Praha: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby levý jízdní pruh uzavřen , , údržba a opravy vozovek AB, zdroj: ŘSD

ulice 17. listopadu, mezi křižovatkami Na rejdišti - nám. Jana Plalacha, Praha: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, mimořádná událost , natáčení filmu Jan Palach, objízdná trasa: Čechův most, nábř. E. Beneše, Klárov, Mánesův most

silnice II/449, v katastru obce Čelechovice na Hané, část obce Studenec - v katastru obce Slatinky, okr. Prostějov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , úplná uzavírka silnice II/449 v úseku od křižovatky se silnicí III/44928 u Čelechovic na Hané - Studence po začátek obce Lípy z důvodu provádění prací na opravě silnice.; Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , do 12 t: přes: silnice III/44928 (Olšany u Prostějova), Popis pro jízdu ze Slatinic do Smržic. Vozidla do 12 t jedoucí po silnici II/449 směr Smržice odbočí v křižovatce s III/44925 před obcí Lípy vlevo a po III/44925 dojedou do Olšan u Prostějova, zde v křižovatce s III/44928 odbočí vpravo a po III/44928 dojedou na křižovatku s II/449 kde naváží na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná ; Objížďka - pro vozidla nad 12 t: přes: místní komunikace (Lutín), silnice III/4353 (Dubany), Popis pro jízdu ze Slatinic do Smržic. Vozidla nad 12 t jedoucí po silnici II/449 směr Smržice odbočí v křižovatce s II/570 v obci Slatinice vlevo a po II/570 dojedou do Lutína, zde v křižovatce vpravo na III/57011 a po této do Olšan u Prostějova, zde v křižovatce vpravo a po III/44928 na křižovatku s III/5707, zde vlevo a po III/5707 přes Hablov do Duban, zde v křižovatce vpravo a po III/4353 do Smržic, kde opět naváží na II/449. Objízdná trasa je obousměrná. , Vydal: Magistrát města Prostějova

ulice Olšanská, Praha 3: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdný pravý jízdní pruh práce na silnici ,

silnice I/49 (ulice třída Tomáše Bati) - ulice Pančava, Zlín, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen , Běžná údržba – čistění uličních vpustí.

ulice U Hvízdala, České Budějovice, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , oprava povrchu ulice U Hvízdala u křižovatky s ulicí Husova tř.; Objížďka - bez rozlišení, objízdná trasa: místní komunikace, Vydal: Magistrát města České Budějovice

ulice nám. Míru, Šumperk, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , , Vydal: Městský úřad Šumperk

silnice III/2093 (ulice U Kovárny), Horní Slavkov, okr. Sokolov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Horní Slavkov - III/2093, ul. U Kovárny - výjezd na Bošířany a Kfely, oprava povrchu komunikace, úplná uzavírka komunikace. práce proběhnou pouze ve dvou dnech za příznivých klimatických podmínek. Dojde k upřesnění termínu., Vydal: Městský úřad Sokolov

silnice III/2541, Mariánské Údolí - Mikulovice, okr. Most: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , Konání automobilového závodu do vrchu; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/0133, Horní Jiřetín - silnice III/2543, přes Mníšek; Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice III/2541 (ulice Gen. Svobody), Horní Jiřetín - silnice II/271, Litvínov; Objížďka - pro autobusovou dopravu: ulice Podkrušnohorská, Litvínov - silnice II/271, Klíny, část obce Klíny I; Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/271, část obce Mníšek - silnice III/2541, Nová Ves v Horách, Vydal: Městský úřad Litvínov

silnice III/2454 (ulice Husova), Čelákovice, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Důvodem uzavírky komunikace č. III/2454 v k.ú. Čelákovice je provedení geotechnického průzkumu železničního mostu v k.ú. Čelákovice.; Objížďka - bez rozlišení: přes: (ulice Sedláčkova), silnice II/245 (ulice U Podjezdu), ulice J. Zacha, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ulice 1. máje, Polské lidové armády, Úštěk, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , pořádání kulturní akce, Vydal: Městský úřad Úštěk

ulice Boleslavova, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , rekonstrukce plynovodu v několika na sebe navazujících etapách, Vydal: ÚMČ Praha 04

silnice II/449 - silnice III/4353 (ulice Koupelky), Smržice, okr. Prostějov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , I. úplná uzavírka silnice II/449 v úseku od křižovatky se silnicí I/366 u Prostějova po křižovatku se silnicemi III/44932 a III/4353 v obci Smržice z důvodu provádění prací na opravě silnice; Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Fibichova, Držovice, silnice II/366 (Prostějov), Popis pro jízdu ze Smržic do Prostějova. Vozidla jedoucí po silnici II/449 směr Prostějov odbočí v obci Smržice ze silnice II/449 v křižovatce se silnicemi III/44932 a III/4353 na III/44932, po tédo do Držovic, zde vpravo po místní komunikaci ul. Olomoucké rovně na okružní křižovatku s II/366, po této dále rovně do centra Prostějova. Objízdná trasa je obousměrná. , Vydal: Magistrát města Prostějova

silnice II/354, Záseka, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Silnice č. II/354 v k.ú. Netín bude uzavřena za místní částí Záseka (ve směru na Zahradiště) až po křižovatku s účelovou komunikací do Zadního Zhořce; Objížďka - bez rozlišení, DZ: Po silnici č. III/35432 ze Záseky směrem na Zadní Zhořec a po účelové komunikaci na silnici II/354, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí

silnice III/01135 (ulice Koblovská), Petřkovice - Slezská Ostrava, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Oprava povrchu silnice III/01135 Ostrava, ul. Koblovská; uzavírka silnice III/01135 (ulice Koblovská) a místních komunikací (Nad Úhonem, Hluboká, Podbělová, Na Landeku, Starokoblovská, Rozdělená, Neukončená, Šilheřovická, Včelařská); Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/647 (ulice Muglinovská), Vydal: Magistrát města Ostravy

silnice III/25612, ( ul. Obránců míru), Osek, okr. Teplice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Úplná uzavírka provozu; Konání kulturní akce „Osecké slavnosti".; Objížďka - obousměrná, IS 11c: silnice I/27 (ulice Nelsonská) - ulice Dolejšova, Osek, okr. Teplice, přes: ulice Dolejšova, Vydal: Magistrát města Teplice

silnice II/113, v katastru obce Mrzky, okr. Kolín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , sil. II/113 Mrzky - posvícení; Objížďka - obousměrná, dopr.značení: a) ve směru od Českého Brodu: ze silnice č. II/113 v Tismicích odbočit vlevo na sil. č. III/1138 směr Vrátkov, na křižovatce se sil.č. III/1139 odbočit vpravo, pokračovat přes obec Vrátkov až na křiž. se silnicí č. II/113 u Doubravčic; b) ve směru od Doubravčic: Od křiž. silnic č. II/113 a č. III/1139 za obcí Doubravčice pokračovat po sil. č. III/1139 do Vrátkova, zde buď odbočit vlevo na sil.č. III/1138 do Tismic nebo pokračovat rovně až na křiž. se sil. č. III/1133, zde odbočit vlevo a pokračovat na křiž. se sil. I/12, zde odbočit vpravo směr Kolín nebo vlevo směr Praha. , Vydal: Městský úřad Český Brod

silnice II/195, (náměstí Míru), Poběžovice, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , ; Objížďka - obousměrná : po sil. II/196, II/195, III/19514a, III19520, Vydal: Městský úřad Domažlice

ulice náměstí Míru, Domažlice, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , , Vydal: Městský úřad Domažlice

silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, Králíky, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Pořádání kulturní akce: "Den sil podpory AČR Cihelna 2017 Králíky"; Objížďka - bez rozlišení, Pro akci: přes: silnice I/43 (ulice Moravská), silnice II/312, silnice III/31223, Vydal: Městský úřad Králíky

silnice III/00352, Veselí nad Lužnicí - Val, okr. Tábor: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , Úplná uzavírka silnice III/00352 mezi obcí Val a městem Veselí nad Lužnicí. Veškerá silniční doprava bude vedena po oboustranné objížďce, vozidlům HZS, ZZS bude v případě nutnosti průjezd umožněn. Objížďka z Veselí nad Lužnicí po silnici II/147 (Jindřichohradecká ulice) směr Jindřichův Hradec do obce Drahov, zde vpravo na MK směr Hamr a Val a opačně. Do obce Vlkov bude zajištěn příjezd po silnici III/1551.; Objížďka - bez rozlišení: přes: místní komunikace (Drahov), silnice II/147, místní komunikace, Z Veselí nad Lužnicí po silnici II/147 (Jindřichohradecká ulice) směr Jindřichův Hradec do obce Drahov, zde vpravo na MK směr Hamr a Val a opačně. Do obce Vlkov bude zajištěn příjezd po silnici III/1551, Vydal: Městský úřad Soběslav

místní komunikace Chrudim (okres Chrudim): Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , Úplná uzavírka místních komunikací v centru města Chrudim z důvodu konání cyklistických závodů "Kolo pro život -Manitou Železné hory", Vydal: Městský úřad Chrudim

silnice III/45720, Slezské Rudoltice, část obce Městys Rudoltice, okr. Bruntál: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , úplná uzavírka silnice III/45720 v průjezdním úseku - náměstí v obci Slezské Rudoltice v rámci akce „Dožínky 2017“; Objížďka - obousměrná: přes: silnice III/45722 (Bohušov), Vydal: Městský úřad Krnov

 

Articles

Tradition de longue durée parmi les Agences de location de voitures

La société Czechocar a été fondée au début des années 90 et elle peut être fière, comme peu de sociétés de sa catégorie le sont en République Tchèque, de sa tradition d´une vingtaine d´années. Le but principal de Czechocar est de fournir des services bureau de location de voitures, et cela avec une portée large, ne comprenant pas seulement la République tchèque. Les succursales de notre société se trouvent dans toutes les grandes villes, comme Prague, Brno, Ostrava, České Budějovice et 77 autres villes encore. En plus, notre bureau de location de voitures offre la possibilité de rendre la voiture louée hors de la République tchèque, au sein de l´Union européenne, comme vous pouvez le lire sur la page Location aller simple.

Agence de location de voitures Prague

Il est évident que toutes les grandes sociétés possèdent leur représentation à Prague, il est sûr que Czechocar n’est pas une exception. La succursale principale bureau de location de voitures de Prague se trouve au Centre des Congrès à Prague pas loin de la station de métro Vyšehrad Nous avons choisi ce lieu non seulement pour son accès facile, mais aussi pour pouvoir fournir nos services aux demandes individuelles de même qu´à la clientèle de congrès. L´autre succursale de Prague se trouve à Václav Havel l´aéroport juste en face du hall d´arrivée ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs. Pour plus d´informations veuillez vous rendre aux contacts.

Agence de location de voitures avec le programme des voyages

Le bureau de location de voitures Czechocar est une société qui ne cesse de chercher à combler les besoins de ses clients et qui perfectionne ses services. Et puisque plus de la moitié de nos clients sont des touristes étrangers ou tchèques, nous avons préparé une nouveauté sous la forme d’un Programme de voyages qui permet non seulement de découvrir les endroits les plus beaux de la République Tchèque, mais aussi d´obtenir de notre bureau de location de voitures une réduction jusqu´à un montant de 15 % du prix déjà réglé! Vous obtiendrez en plus à la succursale locale des renseignements très utiles sur la région où vous voulez voyager. Vous trouverez plus d´informations à la page Programmes des voyages.

Agence de location de voitures - Bureau central

Agence de location de voitures Czechocar a.s.
Centre des Congrès Prague, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219 692 (non-stop)

 

Agence de location des voitures Czechocar a.s.